× اخبار حاوی برچسب :

تخت سليمان

تعداد :1
جاده زنجان - دندی - تخت سلیمان تا سه سال آینده به بهره برداری می رسد

زنجان - ایرنا - مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: هم اکنون پروژه زنجان - دندی - تخت سلیمان 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و این پروژه طبق برنامه تا سه سال آینده به بهره برداری می رسد.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasaneheghtesad
telegram: http://t.me/rasaneheghtesadi
tel: +98914002213
© 2017 Rasaneh Eghtesadi Rights Reserved